ADNSU – nun nəzdində Bakı Neft – Energetika Kolleci
 
Əsası 1921-ci ildə qoyulmuş Bakı Neft və Bakı baza Energetika texnikumları 08 fevral 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 nömrəli qərarı ilə vahid təhsil müəssisəsində Bakı Neft-Energetika Kollecində fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
  “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 03 fevral tarixli, 30 nömrəli qərarına əsasən Kollecin adı dəyişdirilərək Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci adlandırılmışdır.
 
Kollec 17 ixtisas üzrə kadr hazırlığını indi də davam etdirir və məzun tələbələrinə “Sub-Bakalavr” dərəcəsi ilə diplom verir:
 1. “Mühasibat uçotu”
 2. “Neft emalı və neft kimyası”
 3. “Neft və qaz yataqlarında geoloji və geofiziki işlər”
 4. “Neft və qaz yataqlarının istismarı”
 5. “Neft – qaz işi”
 6. “Elektirk stansiyalarının və yarımstansiyaların elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması”
 7. “Elektrik təchizatı” (Sahələr üzrə)
 8. “Sənaye və mülki binalarda elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı”
 9. “İstilik təchizatı və istilik avadanlıqları”
 10. “Ətraf mühitinin mühafizəsi və bərpası“
 11. “Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı”
 12. “Neft və qaz yataqlarının istismarı”,
 13. “Neft və qaz emalı”
 14. “Elektrik təchizatı”
 15. “Elektrik maşınları və avadanlıqları”
 16. “İstilik energetik qurğuları”
 17. “Ətraf mühitinin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə“