Dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və dövlət adından yaradılan qurumlarda keyfiyyətin daha da artırılması, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının yüksəldilməsi mövzusunda keçirilmiş konfrans

read more