E l a n

     Əyani və qiyabi “Neft- Energetika” şöbələri üzrə əvvəlki  tədris illərinin  Yaz imtahan sessiyasında yaranmış akademik borclarını yenidən dərs dinləmədən (müəyyən olunmuş məbləğin 25%-ni ödəmək şərti ilə )  imtahan vasitəsilə ləğv etmək üçün müraciət edən tələbələrin ərizələri 10.05.2023-cü il tarixindən   20.05.2023-cü il tarixinədək, saat 0900– 1700 -a  qədər qəbul edilir.

Ərizələrin göndəriləcəyi ünvan:bnek.25@mail.ru

         Qeyd:

1 .    Hər tələbə maksimum iki fənn üzrə imtahanda iştirak edə bilər (fənnin kreditindən asılı olmayaraq) !

 2 .   20.05.2023-cü il tarixindən sonra göndərilən ərizələr qəbul olunmayacaq!

 3 .   İmtahan prosesini pozaraq imtahandan kənarlaşdırılmış və bir  tədris ili yekunlaşmamış tələbələrin həmin  fənn üzrə ərizələri qəbul olunmur !

“Qeydiyyat qiymətləndirmə   və monitorinq“ şöbəsi