Hörmətli məzunlar, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçısı tərəfindən dövlət əhəmiyyətli, həmçinin özəl sektorlarda fəaliyyət göstərən qurumların qarşısında qoyulan prioritet istiqamətlərdən biri də işsiz vətəndaşların işlə təmin olunması və Dövlətin ali inkişaf strategiyasına uyğun olaraq işsizliyin rəsmi şəkildə azaldılması məsələsidir. Bununla bağlı olaraq, işsiz…

read more